VITAJTE NA architectservices.eu

VITAJTE NA architectservices.eu

VITAJTE NA architectservices.eu

O nás

Spoločnosť ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2004. Ponúkame komplexné služby v oblasti projektovania, architektonického navrhovania, inžinieringu a súvisiacich služieb ako je poradenstvo, autorský a stavebný dozor, pasportizácia objektov, znižovanie energetickej náročnosti budov a podobne.

Projekčnú činnosť vykonávame pre všetky stupne projektu, v štandarde BIM. Služby architekta vykonávame pre občianske, bytové a zdravotnícke objekty pre stavbu ako aj interiér.

Služby

Služby architekta

Navrhovanie interiérov, exteriérov budov, architektonická štúdia, štúdie realizovateľnosti, stavebný zámer
chcem vedieť viac ⇲

Projekčná činnosť

Vypracovanie projektovej dokumentácie k pozemným stavbám a územnému plánovaniu vo všetkých stupňoch
chcem vedieť viac ⇲

Dozor stavby

Ponúkame službu stavebného dozoru investora, autorský dozor, stavebný dozor pre jednoduché stavby
chcem vedieť viac ⇲

Poradenská činnosť

Poradenstvo v oblasti nehnuteľností z hľadiska stavebno-konštrukčného, z hľadiska prevádzkového ako aj z hľadiska architektúry a životného prostredia
chcem vedieť viac ⇲

Inžiniering

Inžinierskea činnost pre zabezpečenie komplexnej administrácie procesu získania povolení a súhlasných stanovísk
chcem vedieť viac ⇲

Realizácia

Realizujeme nami navrhnuté stavby, skúsenosti máme najmä v budovaní interiérov pre bývanie a komerčné využitie
chcem vedieť viac ⇲

Referencie

Tu nájdete zoznam a obrázky k našim hotovým projektom

  • Rodinné domy
  • RD Pri jazere 2012
  • RD Emma 2011
  • RD Srnec 2018
  • RD Marína 2018
  • Polyfunkčné budovy
  • Polyfunkčný objekt, Stupava 2019
  • Rekonštrukcia polyfunkčného objektu Mickiewiczova 2, Bratislava 2017
  • Bytové domy
  • Bytový dom, Devínska Nová Ves 2016
  • Bytový dom Adriana, Pezinok 2014
  • Rekonštrukcie
  • Modernizácia ubytovacieho zariadenia – penzión pre vojnových veteránov 2019
  • Rekonštrukcia leteckého hangáru – Kuchyňa 2017
  • Modernizácia RTG pracovísk v správe UNB 2019
  • Modernizácia ubytovacieho zariadenia UNB Pekná cesta, BA, 2019
  • Interiér
    • Prevádzky kaderníctiev Pierot – interiér + realizácia 2013-2014
    • Aupark Bratislava
    • Eurovea, Bratislava
    • Polus, Bratislava
    • Apollo I, Bratislava
  • Advokátska kancelária Jurika Keltoš, 2014
  • Bytový interiér 2006-2018
  • SHMU – interiér vedenia inštitúcie 2019
  • Rôzne
  • Štúdia realizovateľnosti trvalého systému ochrany obojživelníkov, 2019
  • Prevádzka zdravotníckeho zariadenia pre deti Dr. Martin, Slnečnice, Bratislava 2020
  • Urbanizmus
  • Orešianky – komplex rodinných domov, Bratislava Záhorská Bystrica 2019
  • Súťaže
  • Bytový komplex Terchovská, Bratislava, 2020
  • Plaváreň Groslling, Bratislava 2020
  • Zníženie energetickej náročnosti budov
  • Obnova budovy obecnej knižnice – Horná Potôň 2015
  • Rekonštrukcia základnej školy – Horný Bar 2016
  • Materská škôlka Pukanec 2016
  • Materská škôlka Krakovany 2016
  • Materská škôlka Slovenské Pravno 2016
  • Kultúrny dom Samka Dudíka v Myjave 2019
  • Kultúrny dom Krakovany 2018
  • Kultúrny dom Mníšek nad Hnilcom 2016
  • Obecný úrad Buková 2016
  • Obecný úrad s kultúrnym domom Braväcovo 2016
  • Obecný úrad s kultúrnym domom Blesovce 2018
  • Administratívna budova ZVJS Leopoldov 2017
  • Administratívna budova ZVJS Ilava 2017
  • Školiace stredisko ZVJS Ilava 2017
  • Administratívna budova ZVJS Dubnica nad Váhom 2017
  • Administratívna budova ZVJS Žilina 2017
  • Bytový dom Velehradská 31-33, 2017

Projekčná činnosť

  • Projekt pre územné rozhodnutie
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Projekt pre realizáciu stavby
  • Projekt skutočného vyhotovenia stavby
  • Passport existujúcich budov

Kontaktné údaje

  • Prevádzka
    Hlavná 13/A
    Bratislava III
    info@architectural.sk

  • Riaditeľ spoločnosti
    Ing. arch. Ján Tvrdoň
    +421 (0) 905 415 138
    tvrdon@architectural.sk

  • QR
  • Kancelária
    Mgr. Lucia Tvrdoňová
    +421 (0) 948 913 719
    tvrdonova@architectural.sk

  • QR